Contributie

 

Contributie
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, maar kan in 6 termijnen worden betaald. De hoogte van de contributie voor het seizoen 2017 - 2018 is (exclusief licentiekosten, testen/wedstrijd- en begeleidingskosten): 
 
                                                                                        per seizoen          
                                                                                                              (totaal 6 maanden,23 trainingsuren)
Maandag (60 minuten) wedstrijdrijders, gevorderden        € 450,-              
Zaterdag (60 minuten) beginners (semi-) gevorderden      € 450,-      
Snuffelen: proefles + 4 lessen € 50,-
De contributie kan in termijnen betaald worden.  
 
 
betalingen kunnen op rekening  : NL96 RABO 0132853116 ten name van TRIAS Kunstrijden
  
In de contributie is niet inbegrepen:
bijdrage gewest Friesland
  • kosten licentie 
  • wedstrijdgelden en kosten begeleiding
  • kosten diplomaschaatsen
  • kosten testen en begeleiding
 
Kosten licentie worden bepaald door de KNSB.
  1. Peildatum: 1 juli
 
Overige kosten
Als je mee doet aan diplomaschaatsen, testen en wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Dit wordt samen met begeleidingskosten in rekening gebracht.
 
Vorige pagina: Kleding Volgende pagina: Wedstrijden