Bestuur

Het bestuur van TRIAS Kunstrijden bestaat uit: 

Voorzitter                          : Gert Jan Breman 
Secretariaat                      : Joke de Vries; info@triaskunstrijden.nl
Penningmeester              : Nico Jan van Brug; penningmeester@triaskunstrijden.nl 
Wedstrijdsecretariaat     : Saskia Ydema; wedstrijdsecretariaat@triaskunstrijden.nl
Technisch lid                    : Paul Stokker 
Activiteitencommissie    : Hennie Smedinga 
Show                                  : Vacant
 
Vergaderdata Bestuur 2017
Woensdag 10 januari, 21 februari, 21 maart, 16 mei, 
19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december.
Vorige pagina: Home Volgende pagina: Trainers