lesgeld

 
Seizoen 2022-2023
Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd, maar kan in 6 maandelijkse termijnen worden betaald. Het lesgeld is exclusief de verplichte bijdrage voor de KNSB/Gewest, dit bedraagt 30 euro per seizoen. Daarnaast kunnen er de volgende kosten zijn:  licentiekosten, diploma schaatsen, testen, wedstrijd-/ en begeleidingskosten. 
 
Lesgeld 
Maandag 17:30-18:30 € 550
Maandag 18:30-19:30 € 550
Maandag 19:30-20:00 € 250
 
Donderdag 19:00-20:00 uur € 550
 
Zaterdag 17:15-18:15 € 550
Zaterdag 18:15-19:15 € 550
 
 
Licentiekosten Alleen nodig als er wedstrijden geschaatst worden. Zie link KNSB/licentie.
 
Diplomaschaatsen € 10,- per diploma (niveau 2 t/m 7)
 
Schaatsvaardigheidspaspoort bij verlies € 5,- 
 
MIF-boekje eenmalige aanschaf € 5,-
 
Betalingen kunnen op rekening: NL96 RABO 0132853116 ten name van TRIAS Kunstrijden
  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur de volledige of een gedeelte van de contributie en eventueel de sportattributen. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Meer informatie op bijgevoegde link Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 
 
 
 
Vorige pagina: Kleding Volgende pagina: Wedstrijden